Werkuren

  1. De werkuren zijn op zaterdagmorgen van 9.45 tot 12.00 uur. In principe wordt u maximaal twee keer per seizoen opgeroepen.
  2. Vrijgesteld zijn die leden die zich op verzoek van de vereniging op andere wijze verdienstelijk maken voor de vereniging.
  3. Bent u 70 jaar of ouder, dan geschieden de werkzaamheden op vrijwillige basis, maar laat het wel even weten a.u.b.
  4. Bent uzelf niet in staat de werkzaamheden door omstandigheden uit te voeren, dan mag ook een ander uw plaats innemen.
  5. De uitnodiging om op de werkuren te verschijnen, ontvangt u ruim een week van tevoren.
  6. Ook kunt u zelf een geschikte datum aangeven, zodat u niet op een uitnodiging hoeft te wachten.
  7. Als u verhinderd bent, dan dient u zich af te melden bij John Greeven, telefoon 06-12419418. Er kan dan direct een nieuwe afspraak worden gemaakt.