Rijontheffingen

Verkrijgen van een rijontheffing (laden en lossen)

Het aanvragen van een rij-/parkeerontheffingen, op vertoon van een lidmaatschapskaart van onze vereniging aan de klantenbalie op het Stadskantoor, is niet meer mogelijk.

Het is nog wel mogelijk een rij-/parkeerontheffing aan te vragen. Hiervoor moet echter wel een afspraak worden gemaakt met de klantenbalie en zijn er kosten aan verbonden.

Beschikt u over een door de vereniging verstrekte ver-/bouwvergunning voor een tuinhuis, dan kunt u bij het bestuur een laad en los vergunning voor beperkte tijd verkrijgen. Voor deze vergunning betaalt u een borgsom van € 90,00. De borgsom krijgt u terug bij het weer inleveren van deze vergunning.

De aanvraag voor de (tijdelijke) laad en losvergunning kunt u doen bij de bestuurder Gebouwenbeheer de heer J. Greeven werkuren@5sluizen.nl

Let op! er is maar één vergunning beschikbaar en de aanvraag moet tijdig worden ingediend.