Baggeren

Baggeren van de sloten

Ieder jaar moeten de sloten worden gebaggerd. Jaarlijks wordt een schema opgesteld en gepubliceerd in de Nieuwsbrief. Iedere tuinder moet zich hieraan houden, wil het baggeren succesvol verlopen.

Iedere tuinder moet op de aangegeven tijd meedoen aan het baggeren! Aanwezigheid van de tuinders wordt gecontroleerd. Mocht u verhinderd zijn, zorg dan dat er iemand anders komt. Bij het niet verschijnen bij de baggerwerkzaamheden volgt een boete van € 100,00 zoals besloten in onze algemene ledenvergadering van maart 2014.

Voor degenen die geen eigen baggeremmer hebben: John Greeven van de werkploeg heeft baggeremmers ter beschikking.

Bij héél slecht weer: eerst even bellen naar John Greeven of het baggeren wel doorgaat:
06-12419418

Het is de bedoeling dat het midden van de sloot op de goede diepte komt, maar de kanten mogen niet diep uitgebaggerd worden. De waterplanten moeten verwijderd worden.

!!!LET OP!!!
U MOET OP DIE DATUM KOMEN: ER WORDT PER SLOOT GELIJKTIJDIG GEBAGGERD OM TE VOORKOMEN DAT HET SLIB IN HET DOOR UW BUREN GEBAGGERDE DEEL VAN DE SLOOT KOMT