Centraal Vuil Verzamelpunt

Wat u wel en wat u Niet op het CVV mag brengen

Beste tuinders, als vereniging werken wij graag mee aan het scheiden van afval, zodat dit weer hergebruikt kan worden.

Ons CVV (Centraal Vuil Verzamelpunt) is hierop deels ingericht, maar is niet te vergelijken met het Afvalstation van IRADO. Ons CVV heeft zijn beperkingen voor zover het, het aanbieden van verschillende afvalsoorten betreft.

Wij verzoeken u met het aanbieden van het afval hier vooraf rekening mee te houden en het vuil gescheiden en compact aan te bieden. Bij het storten van het afval zal de vrijwilliger van het CVV u hierbij zoveel als mogelijk adviseren.

Let op! Vanaf 2021 kunt u uw grofvuil alleen van maart t/m oktober aanleveren bij het CVV.

Om te voorkomen dat het afval verkeerd wordt aangeboden, geven wij u hierbij enige
richtlijnen voor het aanbieden van afval bij de CVV. Om u behulpzaam te zijn bij wat wel of niet aangeboden mag worden bij de CVV geven wij u de volgende leidraad.

Wel toegestaan,
Groenafval.
Klein huisvuil.
Klein chemisch afval zoals, verf en verfverdunners in gesloten blikken of in kunststofflessen.

Glas, servies, pannen, potten en flessen.
Vlakglas/ruiten/spiegels.
Kunststof (plastic flessen etc.).
Frituurvet in plastic flessen.

 Niet toegestaan,
Dakbedekking.
Puin
Asbesthoudend materiaal.
Elektronisch afval.
Huisraad en volumineuze items (banken, stoelen, tafels, fiets, enz..)
Oude gasflessen.
Oude autobanden/velgen.
Sloopmateriaal van gesloopte tuinhuizen of schuurtjes.
(LET OP: Deze items kunt u bij Irado inleveren. Illegaal storten op ons complex kan tot directe beëindiging van uw lidmaatschap leiden.)

Afval die niet aangeboden mag worden aan onze CVV kunt u brengen bij het
afvalbrengstation aan de Fokkerstraat 550 te Schiedam tel: 010- 262 1000.
Ma-/di-/do-/vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur.
Zaterdag van 9:00 tot 14:00 uur.
Woensdag gesloten.

Zie voor openingstijden en verdere informatie http://www.irado.nl

Wij wijzen u erop dat de CVV-vrijwilligers het recht hebben tuinders aan te spreken op het verkeerd aanbieden van afval en zo nodig het afval te weigeren. Als uw afval wordt
geweigerd, behandel de vrijwilliger dan met respect. In het geval dat u het niet eens bent met de weigering, neem dan contact op met het bestuur.

Wat doe ik als ik asbest vermoed?
Als u asbesthoudend materialen vermoedt, ga dan nooit zelf aan de slag. Door te boren of zagen in asbest komen de vezels vrij die bij inademing, tot tientallen jaren later nog,
gezondheidsschade veroorzaken. Wat doet u wel? Neem eerst contact op met uw gemeente.
Zij helpen u vast te stellen of u met asbest te maken heeft en hoe u het kunt (laten)
verwijderen. Sommige soorten asbest mag u zelf verwijderen, maar alleen met een
vergunning en volgens specifieke voorschriften. Bied in geen geval asbest aan bij het ander afval, daarvoor is asbest veel te gevaarlijk.

Wat gebeurt er met asbest?
Alleen met toestemming van de gemeente, kunt u asbest (laten) verwijderen. In sommige
gevallen kunt u, op vertoon van een bewijs van toestemming van de gemeente én op de
juiste manier aangeboden, asbest brengen bij het afvalstation van Irado. Zij zorgen dan dat het terechtkomt bij specialistische bedrijven die het op verantwoorde wijze verwerken.