Baggeren

Baggeren van de sloten

Ieder jaar moeten de sloten worden gebaggerd. Sinds 2019 baggeren we niet meer collectief, maar regelt u dit zelf met uw buren.

Vraag: Hoe kom ik aan een baggeremmer?
Antwoord: Die haalt u op bij het verenigingsgebouw. U tekent voor de emmer en brengt hem na afloop van het baggeren direct  terug waarvan ook aantekening gemaakt wordt.

Vraag: Hoe diep moet de sloot zijn?
Antwoord: In het midden van de sloot moet de diepte 50 cm bedragen. Naar de kanten moet de bodem oplopen tot 30 cm aan de rand.

Vraag: Hoe weet ik dat mijn sloot 50 cm diep is?
Antwoord: Op de stok aan de baggeremmer is een markering aangebracht op 50 cm. Als u de emmer rechtop op de bodem van de sloot laat rusten en de markering is gelijk met de waterlijn, dan is uw sloot op diepte.

Vraag: Waar laat ik mijn bagger?
Antwoord: U moet de bagger op uw eigen tuin verwerken.

Vraag: Mag ik waterplanten laten staan?
Antwoord: Nee! Alle waterplanten moeten uit de sloot verwijderd worden.