Contact

Email versturen aan bestuursleden:
Als u een email stuurt naar iemand van het bestuur, dan altijd als CC de secretaris toevoegen (secretaris@5sluizen.nl). Zij is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post en beheert ook het archief.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Naam Functie Email
Szilvia Zsoldos Interim Voorzitter voorzitter@5sluizen.nl
Marjolein Vredebregt Secretaris secretaris@5sluizen.nl
John Maris Penningmeester penningmeester@5sluizen.nl
Baris Atabay Werkuren/CVV werkuren@5sluizen.nl
Peter van Essen Tuinuitgifte/2e secretaris tuinuitgifte@5sluizen.nl
René Gommel Verzekeringen/ABC verzekeringen@5sluizen.nl
Dennis van Oorschot Bouwcommissie/Beheer gebouwen taxatie@5sluizen.nl
Ben Tebrugge 2e Penningmeester penningmeester@5sluizen.nl