Gedragsregels

 1. De kantine is geheel rookvrij.
 2. U mag zich niet schuldig maken aan ongwenste intimiteiten, racisme en discriminatie.
 3. U mag géén softdrugs of harddrugs gebruiken. U mag ze zelfs niet bij u dragen!
 4. U mag géén wapens bij u dragen
 5. Wie zich binnen of buiten de kantine hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, kan een sanctie worden opgelegd, zoals verwijdering uit, of ontzegging in de kantine.
 6. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
 7. U mag geen zelf meegebrachte consumpties nuttigen in de kantine.
 8. Wanneer u, naar ons inziens, teveel heeft gedronken, dan kan u het nuttigen van alcoholische dranken worden ontzegd.
 9. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik, verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
 10. S.V. Vijfsluizen is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies van en/of schade aan eigendommen van gasten.
 11. Heeft u klachten, van welke aard dan ook? Meldt ze onmiddellijk bij het bestuur of via email. Klagen achteraf heeft geen zin.
 12. Als u de gedragsregels overtreedt, kan er een sanctie worden opgelegd, zoals verwijdering uit, of ontzegging in de kantine.
 13. Wij verzoeken u vriendelijk bij het verlaten van de kantine rekening te houden met onze omwonenden en géén geluidsoverlast te veroorzaken.