Natuurlijk Tuinieren

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander.

Als vereniging mogen wij op dit moment, na een uitgebreide beoordeling van ons tuinencomplex, het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren voeren. Onze vereniging heeft op dit moment 2 stippen.

Meer informatie en praktische tips zijn ook te vinden op de website van MilieuCentraal

Milieu Centraal is een landelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven. Dit varieert van afval tot zonnepanelen. De informatie wordt vooraf getoetst door een forum van onafhankelijke deskundigen.