Bestuur

Email versturen aan bestuursleden:
Als u een email stuurt naar iemand van het bestuur, dan altijd als CC de secretaris toevoegen (secretaris@5sluizen.nl). Hij is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post en beheert ook het archief.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

Naam Functie Email
Vacant (waarnemend P. Meijer) 1e Voorzitter voorzitter@5sluizen.nl
Marco Grothues 2e Voorzitter voorzitter2@5sluizen.nl
Vacant (waarnemend P. van Essen) Secretaris secretaris@5sluizen.nl
Piet van der Minnen 1e Penningmeester penningmeester@5sluizen.nl
John Maris 2e Penningmeester penningmeester2@5sluizen.nl
John Greeven Werkuren werkuren@5sluizen.nl
Peter van Essen Tuinuitgifte tuinuitgifte@5sluizen.nl
Fatima Ergin Verzekeringen verzekeringen@5sluizen.nl (0684286117)
Evert Jan Oskam Website webmaster@5sluizen.nl
P. Meijer Advies beheer complex bouw en taxatie taxatie@5sluizen.nl
John Maris Kantine kantine@5sluizen.nl