Inschrijven

Wat moet u weten en doen voordat u aan een tuin op ons complex kan beginnen?

U moet van tevoren uiteraard goed beseffen waar u aan begint. Uiteraard is het recreëren op een tuin op ons complex een heerlijke bezigheid, maar vergeet niet dat er ook een hoop werk om de hoek bij komt kijken. U moet uw huisje onderhouden, de heggen knippen, snoeien, maaien, planten, onkruid wieden, mesten, oogsten, spitten, etc. Alhoewel u dit misschien een beetje koudwatervrees bezorgt, zult u daarnaast, als u eenmaal een tuin heeft, toch ook nog een hoop tijd overhouden om op een ontspannen manier van uw tuin te genieten. Indien u een keertje op een mooie dag over het complex loopt, zult u ook zeker genoeg tuinders zien die op een zeer ontspannen manier van hun tuin genieten. En dat is natuurlijk ook de bedoeling; het moet op de eerste plaats een plezierige en prettige tijd zijn die u op de tuin doorbrengt.

Maar nu de praktijk wat betreft het verwerven van een tuin op ons complex.

  1. U moet woonachtig zijn in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis of in een klein deel van Rotterdam tot aan de Tjalklaan.
  2. U moet eerst kandidaat lid worden voordat wij u een tuin kunnen aanbieden. U kunt zich inschrijven als kanditaat lid tijdens onze bestuurszitting elke eerste zaterdag van de maand in ons verenigingsgebouw van 10.00 tot 11.00 uur.
  3. De kosten voor de inschrijving als kandidaat lid zijn afhankelijk van de datum van inschrijving.Inschrijving in januari € 25,50 / februari € 23,50 / maart € 21,50 / april € 19,50 / mei € 17,00 / juni € 15,00 / juli € 13,00 / augustus € 11,00 / september € 8,50 / oktober € 6,50 / november € 4,50 en december € 2,50. Er kan bij onze vereniging niet gepind worden. Wij vragen u met gepast geld te betalen.
  4. Tevens dient u een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Let op! U kunt onder aan deze pagina alvast een aanmeldingsformulier downloaden en invullen.
  5. U moet het aanmeldingsformulier persoonlijk komen inleveren en u dient een geldig identiteitsbewijs bij u te hebben.
  6. Tuinen worden aangeboden op basis van inschrijfdatum.

Als u een tuin bij onze vereniging accepteert, huurt u de grond van de vereniging. Eventuele opstallen, beplanting, bestrating etc. koopt u via de vereniging van de vertrekkende eigenaar. Tuinen zijn er in diverse prijsklassen.

De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit van opstal(en), bestrating en beplanting.

Download hier het inschrijfformulier