Bestuur

Email versturen aan bestuursleden:
Als u een email stuurt naar iemand van het bestuur, dan altijd als CC de secretaris toevoegen (secretaris@5sluizen.nl). Hij is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post en beheert ook het archief.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Naam Functie Email
John Maris Voorzitter/2e penningmeester voorzitter@5sluizen.nl
Marco Grothues 2e Voorzitter/Nieuwsbrief voorzitter2@5sluizen.nl
Peter van Essen PV Secretaris secretaris@5sluizen.nl
Ben Tebrugge PV 1e Penningmeester penningmeester@5sluizen.nl
John Greeven Werkuren/Beheer gebouwen werkuren@5sluizen.nl
Peter van Essen Tuinuitgifte/2 secretaris tuinuitgifte@5sluizen.nl
Peter van Essen Verzekeringen verzekeringen@5sluizen.nl (0613179323)
Andrew Hoogendijk Voorzitter taxatiecommissie taxatie@5sluizen.nl
Marjolein Vredebregt Beoogd secretaris