Bestuur

Email versturen aan bestuursleden:
Als u een email stuurt naar iemand van het bestuur, dan altijd als CC de secretaris toevoegen (secretaris@5sluizen.nl). Hij is verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post en beheert ook het archief.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Naam Functie Email
John Maris Voorzitter voorzitter@5sluizen.nl
Marco Grothues 2e Voorzitter voorzitter2@5sluizen.nl
Marjolein Vredebregt PV Secretaris secretaris@5sluizen.nl
Ben Tebrugge PV 1e Penningmeester penningmeester@5sluizen.nl
Dennis van Oorschot Werkuren/Beheer gebouwen werkuren@5sluizen.nl
Peter van Essen Tuinuitgifte tuinuitgifte@5sluizen.nl
René Gommel Verzekeringen/ABC verzekeringen@5sluizen.nl
Andrew Hoogendijk Taxaties/Vergunningen taxatie@5sluizen.nl
Piet vd Minnen