Nieuwe regels mbt COVID-19

Beste Tuinders, Via dit bericht breng ik u, namens het bestuur op de hoogte van een bestuursbesluit dat wij hebben genomen op 30 maart 2020. In dit besluit is opgenomen dat wij gedurende de corona-maatregelen aanvullende regels hebben ingevoerd. Wij gaan er van uit dat alle tuinders zich aan deze regels zullen houden. We willen hoe dan ook voorkomen dat de veiligheidsregio ons complex aanwijst...

Extra Maatregelen

Beste Tuinders, Diverse complexen, vergelijkbaar met die van Volkstuinvereniging Vijfsluizen, zijn op last van burgemeesters tot verboden gebied verklaard. Wij willen voorkomen dat ook ons complex dit te wachten staat. Hierom heeft het bestuur diverse maatregelen getroffen. Het valt ons op, dat ondanks deze maatregelen, diverse tuinders de richtlijnen van het RIVM en het ministerie overtreden: -Er wordt onvoldoende afstand gehouden bij het CVV (de...

Extra maatregelen ivm corona

Beste Tuinders, De richtlijnen voor het bestrijden van het coronavirus zijn door het kabinet aangescherpt en in ieder geval tot 1 juni 2020 verlengd. Dit heeft ook consequenties voor onze tuinvereniging. Via dit bericht informeren wij u hoe wij als bestuur hier mee omgaan en wat wij van onze leden verwachten. Verenigingsgebouw Het verenigingsgebouw is gesloten voor bijeenkomsten en activiteiten tot 1 juni 2020. Dit...