Coronavirus en activiteiten

Geachte Leden,

Het kabinet heeft besloten dat alle evenementen met meer dan 100 deelnemers afgelast dienen te worden in Nederland. Tevens wordt het advies gegeven om contact met ouderen te minimaliseren.

Het bestuur van Volkstuinvereniging Vijfsluizen verwacht dat de termijn voor deze regel na 31 maart verlengd zal worden. Het ligt niet in de verwachting dat in de komende 2 weken het aantal besmettingen met het coronavirus zal afnemen.

Hierop vooruitlopend heeft het bestuur besloten dat in de komende 6 weken geen activiteiten in de kantine worden georganiseerd. Hiermee komen de volgende activiteiten voorlopig te vervallen:

25 maart             Algemene Ledenvergadering
4 april                  Seizoensopening
11 april                Paasbingo

Met het verzetten van de Algemene Ledenvergadering, wijkt het bestuur af van de statuten. Hier is in opgenomen, dat het bestuur binnen 6 maanden na het sluiten van een boekjaar een Algemene Ledenvergadering dient te beleggen. Wij hebben het AVVN op de hoogte gebracht van ons besluit.

Ondanks dat wij niet verwachten dat er meer dan 100 mensen in de kantine aanwezig zullen zijn, hebben wij dit besluit genomen, omdat we ruim 350 leden hebben die we uitnodigen voor deze activiteiten. Daarnaast houden wij met dit besluit ook rekening met de oudere tuinders die aan deze activiteiten deel zouden nemen.

Mocht het kabinet binnen de 6 weken besluiten deze maatregel terug te draaien, zullen wij ons besluit heroverwegen en de nieuwe data van de activiteiten met u delen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd namens het bestuur,

John Maris
Voorzitter