Verbranden van afvalstoffen is verboden!

Van de DCMR hebben wij onderstand bericht ontvangen:

“De afgelopen weken zijn bij onze Meldkamer weer enkele klachten binnengekomen betreffende overlast van het verbranden van afval. Het verbranden van afvalstoffen binnen een inrichting is een overtreding van de milieuwetgeving. Bij een constatering van dit feit zal uw vereniging, als verantwoordelijke, hierop worden aangeschreven. Om het niet zover te laten komen graag uw aandacht hiervoor naar uw leden.”

Het bestuur wijst u er op dat het verbranden van afvalstoffen verboden is op ons complex. Ook geverfd of geïmpregneerd hout valt hier onder.

Vriendelijke groet,
John Maris