Extra maatregelen ivm corona

Beste Tuinders,

De richtlijnen voor het bestrijden van het coronavirus zijn door het kabinet aangescherpt en in ieder geval tot 1 juni 2020 verlengd. Dit heeft ook consequenties voor onze tuinvereniging. Via dit bericht informeren wij u hoe wij als bestuur hier mee omgaan en wat wij van onze leden verwachten.

Verenigingsgebouw
Het verenigingsgebouw is gesloten voor bijeenkomsten en activiteiten tot 1 juni 2020. Dit betekent dat ook de toiletten gesloten zijn voor tuinders. Uitsluitend het bestuur en commissieleden hebben toegang tot het gebouw.

Vuilstort (CVV)
Afgelopen zaterdag was het bijzonder druk en werden de richtlijnen van 1.5 meter afstand van elkaar niet goed nagekomen. Het bestuur heeft daarom besloten om het CVV van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.00 te openen. Hiermee voorkomen we dat alle tuinders op het zelfde moment bij de CVV staan. Wij adviseren u om zo veel mogelijk op de doordeweekse dagen uw vuil weg te brengen. Let er wel goed op dat u uw vuil in de juiste container stort!

Bestuurszitting
Wij laten maandelijkse bestuurszitting wel door gaan. Er zullen maximaal 2 bestuursleden aanwezig zijn en u mag met maximaal 1 persoon aanschuiven. U kunt tijdens de zitting niet in het verenigingsgebouw op uw beurt wachten. Dit doet u buiten, op gepaste afstand van andere aanwezigen. Indien het weer het toestaat, staan wij u buiten te woord, zo niet doen we dit binnen aan een ruime tafel. Onze toiletten zijn niet toegankelijk.

Bestuursvergadering
Onze bestuursvergadering zullen wij uitsluitend laten plaats vinden indien dit noodzakelijk is. Wij zullen zoveel mogelijk zaken digitaal met elkaar kortsluiten.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering was al uitgesteld. Dit blijft zo.

Tuinieren
Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. Die frisse neus kún je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang zo min mogelijk andere mensen op je tuin.

Samenscholingsverbod
Voor heel Nederland, dus ook voor ons complex geldt het samenscholingsverbod. Spreek elkaar hier op aan als u ziet dat deze regel wordt overtreden. Houden wij ons hier niet aan, kan het complex worden aangewezen als een verboden gebied.

Het bestuur is zich er van bewust dat dit alles tot een heel ander tuinseizoen zal leiden dan dat we gewend zijn. Wij onderschrijven de noodzakelijkheid van deze richtlijnen en wij roepen iedereen op zich hier dan ook aan te houden.