Extra Maatregelen

Beste Tuinders,

Diverse complexen, vergelijkbaar met die van Volkstuinvereniging Vijfsluizen, zijn op last van burgemeesters tot verboden gebied verklaard. Wij willen voorkomen dat ook ons complex dit te wachten staat.

Hierom heeft het bestuur diverse maatregelen getroffen. Het valt ons op, dat ondanks deze maatregelen, diverse tuinders de richtlijnen van het RIVM en het ministerie overtreden:

-Er wordt onvoldoende afstand gehouden bij het CVV (de vuilstort)
-Er zijn “bijeenkomsten” op tuinen met meer dan 4 personen
-Er wordt op de paden onvoldoende afstand, minder dan 1,5 meter, bewaard op het complex

Daarnaast heeft het bestuur vandaag geconstateerd dat er veel illegaal geparkeerd wordt op het complex. Dit illegaal parkeren, kan een indruk geven over hoeveel personen aanwezig zijn op het complex en daarnaast, dat in ieder geval een deel van de aanwezigen lak heeft aan de regelgeving in Schiedam.

Wij kunnen uitsluitend met tegenargumenten komen bij een aanstaande sluiting van ons complex, als wij als vereniging, ons zoveel mogelijk aan de regels houden. Het gedrag van sommige tuinders, maakt dit het bestuur onmogelijk.

Daarom verzoek ik u met klem dat u zich aan de corona-richtlijnen gaat houden, maar dat u zich hiernaast ook aan de overige richtlijnen van de gemeente Schiedam gaat houden.

Wij hebben vandaag op diverse auto’s een waarschuwingsbericht geplaatst. Bij volgende overtredingen, kunnen wij niet anders dan de handhaving te verzoeken op te treden tegen dit soort overtredingen.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we dit gehele seizoen gebruik kunnen maken van ons tuintje. Het mag niet zo zijn dat een minderheid het gaat verpesten voor de rest. Respecteer de regels, hou je er aan en spreek elkaar er op aan als dit niet gebeurt.

Namens het bestuur,

John Maris
Voorzitter