Nieuwe regels mbt COVID-19

Beste Tuinders,

Via dit bericht breng ik u, namens het bestuur op de hoogte van een bestuursbesluit dat wij hebben genomen op 30 maart 2020. In dit besluit is opgenomen dat wij gedurende de corona-maatregelen aanvullende regels hebben ingevoerd. Wij gaan er van uit dat alle tuinders zich aan deze regels zullen houden. We willen hoe dan ook voorkomen dat de veiligheidsregio ons complex aanwijst als verboden gebied.

Vriendelijke groet namens het bestuur,

John Maris
Voorzitter

 

Tijdelijk Reglement Bestrijding Corona Covid-19

Het bestuur heeft op 30 maart 2020 unaniem besloten regels vast te stellen die aanvullend zijn op onze statuten en ons huishoudelijk reglement. Deze regels gelden zolang de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond van kracht is.

Alle verenigingsgebouwen zijn gesloten voor leden tot minimaal 1 juni 2020. Onder deze gebouwen vallen de bestuurskamer, de kantine, de toiletten en de tuinwinkel. Bestuurs- en commissieleden hebben toegang indien dit noodzakelijk is voor de vereniging.

Op het gehele complex dient ten alle tijden de afstand van 1.5 meter tussen personen gehouden te worden. Groepsvorming is verboden.

Auto’s zonder geldige parkeerontheffing zichtbaar achter de voorruit zijn verboden op het complex. Auto’s kunnen in de weg staan op de hoofdpaden, waardoor 1.5 meter afstand houden lastiger wordt.

Op een volkstuin mogen maximaal 4 personen van 12 jaar of ouder aanwezig zijn. Kinderen onder de 12 jaar en lid van het huishouden van de tuinder tellen hier niet in mee.

Bent u ziek, blijf dan thuis. Het is niet toegestaan ziek op het complex aanwezig te zijn. Ook niet om op uw tuin uit te zieken.

Indien leden zich, al dan niet herhaaldelijk, niet aan de regels 1 t/m 5 houden, heeft het bestuur het recht om per direct hun lidmaatschap op te zeggen.