Nieuw aangepast reglement

Beste Tuinders,

Op verzoek van de gemeente Schiedam en de veiligheidsregio Rijnmond heeft het bestuur het reglement van de vereniging opnieuw aangepast. Deze aanpassing is van kracht tijdens de maatregelen die het landelijke of lokale bestuur opleggen naar aanleiding van de corona-crisis.

De aanpassing waartoe wij vanavond hebben besloten, betreft regel 6.

Tijdelijk Reglement Bestrijding Corona Covid-19

Het bestuur heeft op 8 april 2020 unaniem besloten regels vast te stellen die aanvullend zijn op onze statuten en ons huishoudelijk reglement. Deze regels gelden zolang de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond van kracht is.

  1. Alle verenigingsgebouwen zijn gesloten voor leden tot minimaal 1 juni 2020. Onder deze gebouwen vallen de bestuurskamer, de kantine, de toiletten en de tuinwinkel. Bestuurs- en commissieleden hebben toegang indien dit noodzakelijk is voor de vereniging.
  2. Op het gehele complex dient ten alle tijden de afstand van 1.5 meter tussen personen gehouden te worden. Groepsvorming van meer dan 2 personen is verboden. Dit geldt voor het gehele complex, inclusief de CVV.
  3. Auto’s zonder geldige parkeerontheffing zichtbaar achter de voorruit zijn verboden op het complex. Auto’s kunnen in de weg staan op de hoofdpaden, waardoor 1.5 meter afstand houden lastiger wordt.
  4. Op een volkstuin mogen maximaal 4 personen van 12 jaar of ouder aanwezig zijn. Kinderen onder de 12 jaar en lid van het huishouden van de tuinder tellen hier niet in mee.
  5. Bent u ziek, blijf dan thuis. Het is niet toegestaan ziek op het complex aanwezig te zijn. Ook niet om op uw tuin uit te zieken.
  6. Tuinders mogen zich op hun tuin bevinden tussen 8:00 en 20:00 uur.

Indien leden zich, al dan niet herhaaldelijk, niet aan de regels 1 t/m 6 houden, heeft het bestuur het recht om per direct hun lidmaatschap op te zeggen en tot ontzetting te besluiten. Het bestuur zal hier op controleren en handhaven.

Helaas is deze beslissing noodzakelijk, om zo te voorkomen dat de gemeente ons complex gaat sluiten.

Vriendelijke groet namens het bestuur,

John Maris
Voorzitter