Toelichting op aangepast reglement

De gemeente Schiedam heeft het bestuur nadrukkelijk gevraagd strengere regels op te stellen om zo te voorkomen dat het gehele complex moet worden gesloten. Het bestuur heeft op 30 maart al via een bestuursbesluit 5 regels opgesteld die hier aan zouden moeten bijdragen. Daarnaast heeft het bestuur 6 waarschuwingsborden op A1 formaat geplaatst op het complex en hebben wij het CVV (vuilstort) 5 dagen per week extra geopend om groepsvorming op de zaterdag ochtend tegen te gaan.

Tijdens een overleg met de gemeente op 8 april blijkt dat deze regels niet voldoende effect hebben en heeft het bestuur tijdens een extra ingelaste bestuursvergadering op 8 april een harde extra regel toegevoegd: Tuinhuisjes mogen uitsluitend tussen 8:00 en 20:00 uur bezocht worden.

Wij krijgen na publicatie zowel positieve als negatieve reacties maar ook veel vragen. Veel tuinders hebben het gevoel dat de regels extra zwaar zijn doordat ons complex onderdeel is van een openbaar gebied. Dat gevoel klopt. Veruit de meeste tuinders houden zich keurig aan de regels en zijn niet de oorzaak van de zware regels. Helaas geldt ook hier het principe dat de goeden onder de kwaden moeten lijden.

Naast het feit dat de gemeente van ons eist dat er nog minder beweging en verblijf is op het complex, staat in de noodverordening van de regio Rijnmond het verbod op recreatief slapen. Dit geldt voor jachthavens, campings en vakantieparken. Een deel van de tuinders reageert hier op door te melden dat wij een volkstuinvereniging zijn en geen vakantiepark. Feitelijk klopt dat. Toch valt het nachtverblijf op het complex onder recreatief slapen. Het is fijn dat wij gedurende het seizoen onder normale omstandigheden wel mogen slapen en dat wij daarmee ons volkstuintje ook recreatief mogen gebruiken, maar daar hangt dan vervolgens mee samen, dat wanneer recreatief slapen wordt verboden, dat dit ook voor ons complex geldt.

Ons aangepaste reglement is nog redelijk mild in verhouding tot aangescherpte regels van andere volkstuinen bij ons in de regio Rijnmond. De SVIN (Stichting Volkstuinen in Nederland) heeft op basis van de noodverordening de volgende regels opgesteld voor de bij hen aangesloten tuinverenigingen:

-Blijf thuis, bezoek het complex alleen indien noodzakelijk.
-Maximaal 2 personen op een volkstuin.
-Bezoek op een volkstuin is niet toegestaan.
-Bij ziekte (verkoudheid) is bezoek van de volkstuin verboden.
-Houdt minimaal 1.5 meter afstand.
-Alle verenigingsgebouwen zijn tot 1 juni dicht.
Bij overtredingen kunnen individuele leden per direct geroyeerd worden, bij te veel overtredingen kan een heel complex gesloten worden.

Er zijn tuinverenigingen in onze regio die tijdens het weekend volledig gesloten zijn, of tuinders toegang geven voor enkele uren per dag via een zogenaamd blokkenschema.

Met de toegangstijd van 8:00 tot 20:00 uur bieden wij de mogelijkheid om dagelijks, tot na het avondeten op het complex aanwezig te zijn. Elke tuinder kan zo dagelijks de volkstuin bezoeken om te recreƫren en werkzaamheden op de tuin te doen. Wij voorkomen hiermee dat de tuinders onderdeel zijn van groepsvorming in de avonduren. Dit is van belang voor de beeldvorming van het gemeentebestuur. Daarnaast is deze heldere regel goed te handhaven en voorkomt later op de avond discussies met tuinders die zeggen op een later tijdstip naar huis te gaan.

Ons bereikt ook de vraag of wij wel alle tuinders bereiken met onze digitale publicaties. Niet iedereen maakt daar gebruik van. Via de email bereiken wij 321 van de 352 leden. Via de Whatsapp groep bereiken wij ongeveer 140 leden en via onze facebookgroep bereiken wij 135 leden. Hier zitten uiteraard dubbelingen tussen, maar ons bereik met de digitale meldingen ligt op ruim 95%. Het reglement is ook op onze internetpagina gepubliceerd en wordt vandaag op het complex opgehangen op de aankondigingsborden.

Wij ontvangen ook oproepen tot actie in plaats van meer regels. Terecht. Wij hebben in het overleg met de gemeente gevraagd om een lik-op-stuk-beleid. De tijd van waarschuwen is voorbij en er worden boetes uitgedeeld. Daarnaast zullen bestuursleden, aangevuld met enkele commissieleden nog meer controles uitvoeren in de komende tijd.

Artikel 5, het verbod om ziek op de tuin aanwezig te zijn, betreft uiteraard zieken met verschijnselen die kunnen duiden op een corona-besmetting. Neusverkouden, keelklachten, koorts, etc. Indien u een andere, niet besmettelijke, ziekte heeft kunt u zelf de afweging maken of verblijf op het complex veilig is voor u zelf. Het artikel is ter voorkoming van een eventuele verspreiding van het coronavirus.

Het bestuur betreurt dat we deze maatregelen moeten nemen, maar wij zien ook de dreigende sluiting van het complex. Wij hopen met dit reglement en de handhaving hiervan dit te voorkomen. Liever een beperkt gebruik dan geen gebruik van de volkstuinen.

Wij hopen met deze toelichting meer duidelijk te hebben geschept met betrekking tot de regels en de afwegingen die het bestuur heeft gemaakt.

Mocht u toch nog vragen hebben met betrekking tot het reglement, kunt u deze via email stellen aan voorzitter@5sluizen.nl en in de CC secretaris@5sluizen.nl.

Namens het bestuur,

John Maris
Voorzitter