Update Aangepast Reglement

Beste tuinders,

Het zijn lastige tijden tijdens de corona-crisis. Wij hebben als bestuur te maken met regels vanuit Veiligheidsregio Rijnmond (noodverordening), regels vanuit de gemeente Schiedam (APV en handhaving) en het Openbaar Ministerie (haalbaarheid maatregelen). Ook wij vinden het vervelend om u telkens met (veranderende) regels te confronteren, maar wij zijn dit aan u verplicht. Wij moeten samen met u voorkomen dat het complex wordt aangewezen als verboden gebied. Wij hopen van harte dat dit het laatste bericht is mbt aangepaste regels op het complex.

In de afgelopen dagen is door het OM de haalbaarheid van de Noodverordening getoetst. Wij hebben vandaag nogmaals overleg gevoerd met de gemeente Schiedam. Dit onder andere naar aanleiding van de weerstand tegen het slaapverbod op ons complex.

De gemeente Schiedam staat slapen op het complex toe, maar adviseert nadrukkelijk dit niet te doen. Hoe meer mensen er slapen, hoe meer kans op samenscholing of meldingen van overlast. Het bestuur staat achter dit advies.

De uitleg van de regel van verbod op samenscholing is door de gemeente aangescherpt en luidt als volgt:
Groepsvorming is niet toegestaan. Samen bbq’en in het park, sporten, fietsen met een groep is een samenkomst. Dit is verboden, ook al wordt de 1.5 meter afstand netjes aangehouden. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd. Je mag dus wel met je eigen gezin over straat, met minder dan 1,5 meter afstand van elkaar.

De gemeente Schiedam heeft aangegeven dat een gezamenlijke BBQ met anderen dan gezinsleden op het gehele complex verboden is. Dus ook op uw volkstuin. De gemeente zal hier op handhaven en bij overtreding dus beboeten.

Het bestuursbesluit van 8 april 2020 wordt ingetrokken en daarmee is het bestuursbesluit van 30 maart weer van kracht. Het bestuur zal samen met enkele vrijwilligers regelmatig op het complex controleren of tuinders zich aan het reglement houden. Tevens spreken wij externe bezoekers aan bij overtredingen. Denk hierbij aan wandelaars overdag en vogelaars bij de uilen.

Wat wordt er van de tuinders verwacht?
Houd je aan de regels van het complex en de noodverordening. Zie je dat anderen dit niet doen, spreek hen er dan op aan. Doe dit rustig en met respect voor elkaar. Helpt dit niet, kunt u een app sturen aan het tuinnummer (06-16937102) of een mail sturen aan voorzitter@5sluizen.nl en een CC aan secretaris@5sluizen.nl.

Onderstaand het reglement zoals vastgesteld op 30 maart.

Vriendelijke groet,

John Maris
Voorzitter

Tijdelijk Reglement Bestrijding Corona Covid-19

Het bestuur heeft op 30 maart 2020 unaniem besloten regels vast te stellen die aanvullend zijn op onze statuten en ons huishoudelijk reglement. Deze regels gelden zolang de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond van kracht is.

1. Alle verenigingsgebouwen zijn gesloten voor leden tot minimaal 1 juni 2020. Onder deze gebouwen vallen de bestuurskamer, de kantine, de toiletten en de tuinwinkel. Bestuurs- en commissieleden hebben toegang indien dit noodzakelijk is voor de vereniging.

2. Op het gehele complex dient ten alle tijden de afstand van 1.5 meter tussen personen gehouden te worden. Groepsvorming is verboden.

3. Auto’s zonder geldige parkeerontheffing zichtbaar achter de voorruit zijn verboden op het complex. Auto’s kunnen in de weg staan op de hoofdpaden, waardoor 1.5 meter afstand houden lastiger wordt.
(Toelichting: ook bij laden/lossen of snel iemand afzetten)

4. Op een volkstuin mogen maximaal 4 personen van 12 jaar of ouder aanwezig zijn. Kinderen onder de 12 jaar en lid van het huishouden van de tuinder tellen hier niet in mee.
(Toelichting: een BBQ/Gourmet etc met anderen dan gezinsleden is NIET toegestaan en valt onder samenscholing voor de gemeente)

5. Bent u ziek, blijf dan thuis. Het is niet toegestaan ziek op het complex aanwezig te zijn. Ook niet om op uw tuin uit te zieken.
(Toelichting: ziek met coronaverschijnselen)

Indien leden zich, al dan niet herhaaldelijk, niet aan de regels 1 t/m 5 houden, heeft het bestuur het recht om per direct hun lidmaatschap op te zeggen.