We hebben een nieuw bestuur

Tijdens de afgelopen LedenJaarvergadering is er een nieuw bestuur gekozen. Sinds enige jaren hebben we we weer een volledig bezet dagelijks bestuur:

Voorzitter John Maris
Secretaris Ben Tebrugge
Penningmeester Piet vd Minne

Henny Krijnen is toegetreden tot het bestuur en is kantinebeheerder geworden.

Het voltallige bestuur bedankt Peter Meijer en Peter van Essen die in de afgelopen jaren als respectievelijk voorzitter en secretaris hebben waargenomen.

Voor een overzicht van het volledige bestuur klik hier:
Bestuurspagina